Colegiul Național “Mihai Eminescu” Buzău – un secol de viață dăruit educației!

Citește, află mai mult despre: colegiul m eminescu, liceul constantin angelescu, mihai eminescu buzau
Colegiul Național “Mihai Eminescu” Buzău – un secol de viață dăruit educației!

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” (în trecut, Școala secundară de fete, Liceul Constantin Angelescu și Școala Medie) este un liceu din Buzău, România.
Înființată în 1919 ca Școală secundară de fete, instituția și-a desfășurat activitatea mai întâi în localul școlii evreiești din strada Dobrogei (azi Alexandru Marghiloman) și în sediul actualei școli Dionisie Romano, din apropierea pieței centrale a orașului – ”Dacia”. Ulterior, Banca Națională a României a pus la dispoziție spațiul din strada Independenței, unde s-a construit în următorii ani localul actual.

După inaugurarea acestui sediu de către ministrul educației Constantin Angelescu, școala a devenit liceu și a purtat numele acestuia pentru puțin timp înainte de 1948, când a devenit ”Școala Medie”. La cererea administrației sale, în 1958 liceul a primit numele lui Mihai Eminescu. În 2000, a primit titulatura de ”Colegiu Național”.

– 1919 – pe 8 septembrie apare Decretul-lege nr. 3864, prin care se hotărăște: ”Să se înființeze cu începere de la 1 septembrie, câte o școală secundară de fete în orașele T.Severin, Pitești, Buzău, Brăila, Focșani și Constanța”.
– pe 14 septembrie, prin circulara nr. 112985, Ministerul condiționează înființarea școlilor respective de valoarea contribuțiilor materiale locale (clădire, instalații, mobilier).
– pe 12 noiembrie încep cursurile cu o singură clasă (I-a), având 63 eleve într-o sală din localul fostei școli primare israelite, de pe strada Dobrogei nr.29, devenită în perioada comunistă strada Dobrogeanu-Gherea, azi denumită Alexandru Marghiloman. Inițial au activat numai două profesoare: Alexandra Maxim (directoare, licențiată în Istorie și Geografie) și Lucia Ionescu (Matematici), titulatura oficială ”Școala secundară de fete din Buzău”.
– 1920 – pe 20 iunie se încheie primul an școlar cu următoarele rezultate: dintre 63 eleve promovează integral 60.
– 1922 – în ianuarie se refuză terenul oferit de Consiliul Comunal Orășenesc în spatele secției de pompieri, propus pentru local. Se invocă cheltuielile exagerate impuse de friabilitatea subsolului.
– în aprilie se achiziționează de la Banca Națională 3000 m.p. teren pe strada Independentei, într-o poziție centrală, lângă Casa Armatei. Ulterior, suprafața destinată construirii unui local propriu va fi întregită cu alte două parcele, ajungând să totalizeze 5160 m.p. Una dintre aceste parcele a fost cumpărată de la succesorii lui Nicolae Vaschide, născut pe strada Independenței la nr. 31, la 5 decembrie 1873 și ajuns director adjunct la Laboratorul de Psihologie medicală de pe lângă Sorbona.
– în octombrie se aprobă utilizarea, pe jumătăți de zi, a localului spațios al ”Școlii primare de băieți și fete nr. 1” din Piața Daciei (actuala Șc. Gen. Nr.5 Buzău), unde va rămâne până în 1931.
– 1932 – în octombrie, în programa de studiu se adaugă, pe lângă secțiile uman/real, o a treia, secția clasico-modernă, a cărei absolvire dă dreptul la înscrierea în Universitate.
– 1925 – pe 10 decembrie are loc solemnitatea depunerii actului de fundație la temelia construcției din strada Independenței nr. 22, actualul local, în prezența ”ministrului școalelor” de atunci, dr. C. Angelescu. Autorul proiectului este arhitectul Paxino, directoare în funcțiune – prof. Vera Teodorescu (Matematici).
– 1928 – în aprilie, 20 de eleve însoțite de 18 profesoare întorc vizita unui liceu din Polonia (20 zile). Funcționează liceul unitar cu 7 clase (două secții uman și real).
– 1931 – în septembrie, școala se instalează în localul propriu, directoare fiind profesoarele Iosefina Trandaf (Franceză) și Florica Manoilescu (Română-Latină). La 15 noiembrie se termină lucrările începute cu șase ani în urmă, dar clasele și cancelaria se instalează într-o singură aripă (la fațadă, pe aliniamentul străzii). Este de subliniat decorarea holului de la parter și amfiteatrul cu 520 de locuri.
– 1934/1948 – Liceul funcționează cu 8 clase pe secții (umană și reală).
– În octombrie 1948 ia ființă o asociație sportivă a liceului denumită « Luceafărul ». Din 1949 școala are și curs fără frecvență. Structura anului școlar, ca și sistemul de notare a elevilor, au suferit modificări importante (de la pătrare la trimestre); aprecierea cunoștintelor, de la 5 la 1, cu promovarea prin nota 3, a fost înlocuită cu notarea de la 10 la 1, promovare prin 5).
– 1953 – în iunie, examenul de absolvire a cursului mediu liceal a fost înlocuit cu un examen de maturitate și apoi de «bacalaureat».
– 1954 – devine directoare a liceului profesoara Clotilda Voinea Constantinescu (specialitatea Biologie). Va rămâne în funcție neîntrerupt până în 1977. Sub îndrumarea ei începe construcția la «scară largă» a sălii de sport, a celeilalte aripe, a laboratoarelor de chimie.
– 1957 – în septembrie s-a propus ministerului ca școala să poarte numele «Mihai Eminescu». Solicitarea s-a aprobat cu nr. 2265 din 16 noiembrie a aceluiași an.
– 1958 – în aprilie, delegatul Ministerului Învățământului a înmânat conducerii școlii diploma ce o autoriza să încrusteze pe frontispiciu numele poetului național. În marele hol de la intrare (30/12)m, pe peretele din față este așezat portretul patronului spiritual, pictură murală executată de profesoara Elena Beldescu.
– 1960/1961 – se execută importante amenajări la aripa stângă (parter și etaj) unde s-au obținut 2 săli de clasă și 4 ateliere, revizuirea integrală a rețelei de termoficare și extinderea acesteia la laboratoarele de Fizică și Chimie.
– 1964/1965 – înscrierile la secția fără frecvență ajung la 638 de elevi (cursul de zi era frecventat de 680 elevi).
– 1968/1969 – Liceul funcționează cu 33 de clase la cursurile de zi: 9 clase a IX-a, câte 8 clase a X-a, a XI-a și a XII-a. Numărul profesorilor este de 56, dintre aceștia 53 fiind foști elevi ai școlii. Festivitățile deosebite au marcat SĂRBĂTORIREA SEMICENTENARULUI.
– 1969 – pe 9 mai apare primul număr al revistei «Năzuințe», avându-i ca profesori coordonatori pe Clotilda Constantinescu, Florentina Dincă, Petre Ștefan, Vasile Cojocaru, Nicolae Ionescu. Revista va continua să apară sub îndrumarea profesorilor Nicolae Catrina și Ion Mănoiu până în 1979 (13 numere). Seria nouă se reia în decembrie 1994 (nr.1) și iunie 1995 (nr.2).
– 1974 – se diversifică profilul real prin introducerea secției de Bio-Chimie.
– 1974 – se înființează primele laboratoare de limbi străine.
– 1977 – localul este grav deteriorat de cutremur. Școala se mută pentru 5 trimestre în localul ”Olga Baci”. Din cauza consolidării precare și a lipsei de spațiu, biblioteca monumentală de la etaj ”coboară” la parter lângă cancelarie și primele laboratoare de limbi străine.
– 1979 – încep construcțiile pentru localul anexă (ateliere-școală, secția Mecanică și Industrie ușoară).
– 1988 – în aprilie, etapa națională a Olimpiadei de Istorie se desfășoară la Buzău în ”Liceul de Filologie – Istorie ”Mihai Eminescu”.
– 1991 – liceul primește titulatura ”Liceul Teoretic Mihai Eminescu”.
1994 – are loc ”Jubileul celor 75 de ani de existență”. Actualele clase a XII-a sunt declarate GENERAȚIA JUBILEU.
– 1997/1998 – în liceu sunt 48 de clase cu 1379 de elevi: cursuri liceale (45 de clase) și 92 de elevi la gimnaziu (3 clase). Personalul de predare este de 89 de cadre didactice, dintre care 78 de titulari, iar personalul auxiliar este de 34. Dintre profesorii actuali, 30 sunt foști elevi: Română – 9, Latină – 4, Franceză – 2, Engleză – 3, Istorio-Socio-Uman – 3, Matematică – 1, Chimie – 3, Biologie – 1, Geografie – 2, Stenodactilografie – 1, Educație fizică – 1.
– 1999/2000 – în liceu sunt 52 de clase cu 1479 elevi, cursuri liceale 47 clase, cursuri gimnaziale 5 clase. Personalul de predare este de 106 cadre didactice, dintre care titularii 76, personalul nedidactic 32.
– 2000 – în septembrie, Ministerul Educației Naționale atribuie denumirea de Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.
– 2000/2001 – în Colegiu sunt 54 de clase cu 1529 de elevi, cursuri liceale 48 de clase, cursuri gimnaziale 6 clase, personalul de predare cuprinde 98 cadre didactice, dintre care 77 titulari (cu gradul I – 48, cu gradul II -10), iar personalul nedidactic este în număr de 30 de persoane.
– 2001/2002 – Colegiul funcționează cu un număr de 55 de clase cu 1559 de elevi, dintre care 48 de clase de liceu și 7 clase de gimnaziu. Personalul didactic număra 108 profesori, iar cel nedidactic, 30. În anul școlar 2002 a avut loc ultima reparație capitală a localului colegiului.
– 2002/2003 – Colegiul funcționează cu un număr record de clase, 56, dintre care 7 de gimnaziu, cu 196 de elevi, și 49 de liceu, cu 1414 elevi, un număr total de 1610 elevi. Numărul cadrelor didactice este de 103, dintre care 78 sunt titulare și peste 50 sunt cu gradul didactic I, iar personalul nedidactic este în număr de 33 persoane.
– 2003/2004 – Colegiul funcționează cu 46 clase de liceu și 6 clase de gimnaziu, cu un număr total de 1507 elevi înscriși, rămași la sfârșitul cursurilor 1484, toți promovați. A fost anul școlar când s-au sărbătorit 85 de ani de la înființarea școlii.
– 2004/2005 – școala a fost încadrată cu un număr de 80 de cadre didactice, dintre care 70 titulare și 10 suplinitoare au pregătit un număr de 1436 de elevi (4 clase de gimnaziu, 46 clase de liceu).
– 2006/2007 – Colegiul funcționează cu 47 clase de liceu și gimnaziu, cu un număr total de 1316 elevi rămași înscriși. De pregătirea acestora s-au ocupat 85 cadre didactice, dintre care 56 cu gradul didactic I, 10 cu gradul II, 15 cu gradul definitiv și 4 debutanți. A fost schimbată echipa managerială și constituit un nou Consiliu de administrație, condus de Dan Dudaș în calitate de director și Iuliana Dobru ca director adjunct. Începând cu anul 2006, școala dispune de 2 laboratoare de Chimie, unul de Fizică, unul de Biologie, 2 laboratoare fonice, 2 laboratoare de Informatică, o sală multimedia, 24 săli de clasă, o bibliotecă cu peste 35000 de volume, amfiteatrul cu 400 de locuri, internat și cantină cu 60 de locuri, o sală de sport. S-au achiziționat cărți noi pentru bilbliotecă, calculatoare și aparate audio-video, aparate și ecrane de proiecție, jaluzele verticale pentru toată școala și s-a înlocuit tâmplăria veche și deteriorată cu una nouă, fapte care au condus la îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea tuturor activităților.
– 2008/2009 – Colegiul funcționează cu un număr de 45 clase de liceu și gimnaziu, pentru 1217 elevi. De pregătirea acestora s-au ocupat 73 cadre didactice, 11 personal auxiliar, 22 personal de întreținere și operațional. Se adoptă noua uniformă școlară.
– 2009/2010 – An școlar care a marcat o istorie de 90 de ani a școlii. Colegiul funcționează cu 82 cadre didactice (69 titulari, 13 suplinitori), toate cu o calificare foarte bună (2 cu doctorat, 60 cu gradul I, 7 cu gradul II, 12 cu definitivat și 3 stagiari), obținând rezultate excelente.
– 2010/2011 – a fost acreditat Bacalaureatul francofon. Elevii din clasa a IX-a, profil Uman bilingv și Matematică-Informatică au intrat în acest program care presupune studiul în limba franceză a disciplinelor: Matematică, Informatică, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie. Diploma de bacalaureat se eliberează de Ambasada Franței la București.
În acest an școlar, 2021, în cadrul școlii s-au derulat 23 proiecte educative în care s-au implicat un număr mare de elevi și cadre didactice. Multe dintre ele s-au desfășurat și în anii anteriori și vor fi continuate, bucurându-se de rezultate și aprecieri din partea elevilor.
– 2011/2012 – efectivul de elevi a fost de 1342, dintre care 98 la gimnaziu și 1244 la liceu, în total 47 de clase, la care au predat 75 de cadre didactice. În acest an școlar, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” a fost supus unei evaluări externe de către Agenția Română de Acreditare a Calității în Învățământul Preuniversitar, obținând calificativele “Foarte Bine” și “Excelent” la un număr de 24 de indicatori de performanță.
– 2012/2013 – Colegiul funcționează cu 46 clase, dintre care 4 de gimnaziu și 42 de liceu, cu 1332 elevi – 108 la gimnaziu și 1224 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 70 de profesori, personalul auxiliar 11 persoane, cel de întreținere și operativ număra 15 persoane .
– 2013/2014 – Colegiul funcționează cu un număr de 45 clase, dintre care 4 de gimnaziu și 41 de liceu, cu 1294 elevi – 93 la gimnaziu și 1201 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 79 de profesori, personalul auxiliar 11 persoane, cel de întreținere și operativ 15 persoane.
– 2014/2015 – Colegiul funcționează cu un număr de 46 clase, 4 de gimnaziu și 42 de liceu, cu 1297 elevi – 102 la gimnaziu și 1195 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 77 de profesori, personalul auxiliar 11 persoane, cel de întreținere și operativ 15 persoane.
– 2015/2016 – Colegiul funcționează cu 44 clase, 4 de gimnaziu și 40 de liceu, cu un total de 1280 elevi – 103 la gimnaziu și 1224 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 79 de profesori, personalul auxiliar 9 persoane, cel de întreținere și operativ 12 persoane.
– 2016/2017 – Colegiul funcționează cu 43 clase, 3 de gimnaziu și 40 de liceu, cu 1276 elevi, din care 99 la gimnaziu și 1177 la liceu. Corpul didactic a fost constituit din 72 de profesori, cu 65 titulari, personalul auxiliar 8 persoane, cel de întreținere și operativ 12 persoane.

În prezent, școala a început desfășurarea serbării Centenarului. S-au pus bazele colaborărilor cu nume sonore ale culturii românești, cu sprijinul cărora timp de 2 ani, 2017/2018, să celebrăm prin ample manifestări educaționale, culturale și științifice, alături de foștii și de actualii elevi, profesori, părinți, o școală în elita celor naționale, așa cum știm că este Colegiul Național “ Mihai Eminescu” Buzău. Astfel, în ianuarie 2018, a avut loc concertul extraordinar al Corului Național de Cameră “Madrigal”, în amfiteatrul colegiului, întâlnirea cu scriitorul și criticul literar Alexandru Ștefănescu, iar în luna martie, concertul de vioară susținut de Aleandru Tomescu. Activitățile continuă și în anul 2019, cu spectacolul “ Joc si Rock “, adaptare după “ Crai Nou “ – Opera comică pentru copii, București.

In 2021, s-a sărbătorit Centenarul Colegiului Național „Mihai Eminescu” Buzău, pentru a marca un secol de viață dăruit performanței, educației și profesionalismului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.
You need to agree with the terms to proceed